Terug naar overzicht

Als bedrijfsleider uw gezin en onderneming beschermen

Stel, u overlijdt plots … Kunnen uw naasten of uw bedrijf het dan alleen redden? Een overlijdensverzekering biedt een goed financieel vangnet voor als u er niet meer bent. Lees hier welke zorgen zo’n verzekering u, uw gezin en uw bedrijf kan besparen.

Uw dierbaren financieel beschermen voor als het noodlot toeslaat, vindt u zonder twijfel belangrijk. En u zou vast ook willen dat uw bedrijf kon voortbestaan. Verzeker daarom uw overlijden en stel zo de toekomst van uw gezin en bedrijf veilig voor als u het ergste overkomt.

Wat doet een overlijdensverzekering?

Het principe is eenvoudig: als u tijdens de verzekerde periode overlijdt, ontvangen uw begunstigden een vooraf bepaald bedrag. U kiest de periode waarin u zich wil verzekeren tegen overlijden, het verzekerde bedrag dat ze zullen ontvangen, en wie de begunstigden zijn: een familielid, uw kinderen of kleinkinderen, uw bedrijf ...

Een overlijdensverzekering beschermt op vele vlakken, ze:

  • behoudt de levensstandaard van uw gezin;

  • dekt de erfbelasting;

  • verzekert de continuïteit van uw bedrijf;

  • beschermt de aandeelhouders van uw bedrijf;

  • dekt uw professionele kredieten in.

Bescherming voor uw gezin

Heeft u een hypothecaire lening? Dan weegt dat zwaar op uw budget. Een schuldsaldoverzekering met een verzekerd kapitaal gelijk aan 100% van het ontleende bedrag, zorgt ervoor dat uw nabestaanden die last niet hoeven te dragen na uw overlijden.

Maar hoe zit het met de andere vaste kosten en de dagelijkse uitgaven? Zoals schoolbijdragen, een auto voor de jongste die leert rijden, een kot voor studerende kinderen ... Die aanzienlijke kosten lopen door, terwijl uw inkomen wegvalt. Misschien heeft u een aanvullende overlijdensgarantie genomen bij uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)? Maar die weegt over het algemeen niet op tegen dat inkomensverlies.

Daarom is een individuele overlijdensverzekering een goed idee: ze beschermt de levensstandaard van uw dierbaren of verzekert de eventuele erfbelasting op niet-geregistreerde schenkingen.

Bescherming voor uw bedrijf

Uw zaak, dat is uw levenswerk. Als u plots overlijdt, geeft dat waarschijnlijk grote financiële problemen voor uw werknemers, de aandeelhouders van uw bedrijf ... Met een overlijdensverzekering kan u ze beschermen. Want uw onderneming geniet dan een solidere financiële basis, zodat u de continuïteit kan waarborgen, de aandeelhouders kan beschermen of professionele kredieten kan dekken.

Het voorbestaan van uw bedrijf verzekeren

Stel, u hebt een onderneming opgericht met een vennoot. Uw kennis en knowhow zijn vast onmisbaar voor hem of haar. Als u plots komt te sterven, heeft dat ernstige gevolgen voor uw vennoot. Misschien moet hij/zij een tijdelijke consultant inhuren. En dat kost geld.

Een overlijdensverzekering waarvoor uw bedrijf de polis ondertekent en de premies betaalt, is in dat geval een oplossing. Als begunstigde ontvangt het bedrijf het verzekerde kapitaal na uw overlijden. Zo zou het bedrijf een ervaren interim-consultant kunnen inhuren en investeren in een oplossing op lange termijn.

De premies voor de overlijdensverzekering kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

De aandeelhouders van uw bedrijf beschermen

Stel, u en uw vennoot bezitten elk 50% van de aandelen van de onderneming, voor een totaalkapitaal van 1 miljoen euro. Als u voortijdig overlijdt, kan het zijn dat uw vennoot uw aandelen niet kan terugkopen; die zouden dan naar uw kinderen of rechtstreekse erfgenamen gaan. Hierdoor komt de toekomst van het bedrijf in gevaar.

De oplossing? Een overlijdensverzekering op het hoofd van de ene vennoot in naam en ten behoeve van de andere vennoot. Die oplossing helpt de aandeelhouders en het bedrijf te beschermen tegen de gevolgen van het overlijden van een van zijn twee zaakvoerders. De overlevende aandeelhouder zou dan de financiële middelen hebben om de aandelen over te kopen van de erfgenamen van de overleden vennoot.

Uw professionele kredieten indekken

Stel, u bent bedrijfsleider van een jonge onderneming. De bank heeft uw bedrijf twee leningen verstrekt: één om het materiaal te kopen, de andere om de lopende uitgaven te dekken. De maandelijkse aflossing is een aardig bedrag.

Als u voortijdig zou overlijden, zou uw onderneming het moeilijk kunnen krijgen om die kredieten af te betalen. U kan dat oplossen met een overlijdensverzekering die de uitkering van een kapitaal garandeert dat overeenkomt met alle lopende investeringen.

Bescherm uw gezin en bedrijf tegen financiële problemen

Wil u niets aan het toeval overlaten? U kan bij Miglia in alle vertrouwen terecht om de bescherming van uw dierbaren te bespreken. Samen bekijken we welke oplossing het best beantwoordt aan uw behoeften en verwachtingen.

Contacteer Miglia!


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435  – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Pattyn-Sax bvba is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon

Miglia maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op accepteren te klikken,

gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.