Terug naar overzicht

Zijn de Staatsbon en termijnrekeningen momenteel de heilige graal onder de beleggingen?

Vandaag kunt u geen krant meer openslaan of u wordt om de oren geslagen met het nieuws over het succes van de Staatsbon op 1 jaar of een termijnrekening. Zijn die alternatieven wel zo zaligmakend als men laat uitschijnen?

Interessante opties voor beleggingen over korte termijn

Door de hoge inflatie werd de kortetermijnrente door de Europese Centrale Bank de voorbije maanden stelselmatig opgetrokken tot het huidige niveau. Met deze rentestijging probeert men de investeringen en uitgaven van bedrijven en particulieren te temperen zodat de vraag naar bepaalde producten afneemt. Hierdoor dalen de prijzen en dus ook inflatie. Deze rentestijgingen zorgen er vandaag zelfs voor dat rente op korte termijn hoger ligt dan de langetermijnrente. Hierdoor zijn momenteel de Staatsbon en een termijnrekening interessante opties voor wie zijn vermogen op korte termijn wil beleggen. De rente op spaarrekening is immers nog niet doorgestoten naar deze niveaus.

Bij dergelijke producten belegt u op korte termijn en dient u na afloop van de belegging terug te herbeleggen aan de dan geldende voorwaarden. U bent dus met andere woorden sterk afhankelijk van de rente-evolutie.

Prognose van de rente

Volgens de huidige prognose van diverse economen zou de rente begin 2024 terug beginnen dalen na een mogelijke beperkte rentestijging in het najaar 2023. De rentedaling in 2024 zal ingezet worden als de inflatie terug daalt tot op een aanvaardbaar niveau. Een rentedaling is zeker aan de orde mochten we in een recessie terechtkomen waarbij de economie krimpt in plaats van te groeien.

Een rentedaling is mogelijk indien we in een recessie terechtkomen waarbij de economie krimpt in plaats van te groeien.

In dat geval zou zelfs een sterke rentedaling mogelijk zijn, waardoor het dus op vandaag helemaal niet zeker is dat u volgend jaar aan dezelfde voorwaarden een nieuwe Staatsbon of termijnrekening zal kunnen afsluiten. In dat opzicht kan er, indien uw beleggingshorizon en persoonlijke risicobereidheid dit toelaten, mogelijk een alternatief beter aansluiten bij uw wensen. Denk hierbij aan bedrijfsobligaties, beleggingsfondsen, financiële verzekeringen,…

We staan met veel plezier klaar om u hierin bij te staan met de nodige kennis en ervaring.

Neem meteen contact op!


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid