Terug naar overzicht

Een kredietverzekering in plaats van een stressbal?

In de onvoorspelbare wereld van het zakendoen zijn risico's onvermijdelijk. Een specifiek risico dat uw bedrijf kan bedreigen, is wanbetaling door klanten. Maar er is een strategische oplossing: de kredietverzekering.

Wat is een kredietverzekering?

Stelt u zich voor dat u uw producten en diensten levert, met de geruststellende wetenschap dat zelfs als betaling uitblijft, uw financiële basis veilig blijft. Dit is waar de kredietverzekering in actie komt. Dit financiële instrument fungeert als een betrouwbare beschermingslaag tegen het risico van onbetaalde facturen door klanten. Of het nu gaat om insolventie of andere onvoorziene omstandigheden, de kredietverzekering biedt een financiële paraplu om uw belangen te beschermen.

Risico's van handelen op krediet

Krediet verstrekken aan klanten valt best te vergelijken met een evenwichtsoefening tussen groeikansen en valkuilen. Via deze mogelijkheid slaagt u er immers in u aantrekkelijker te profileren naar klanten en de verkoop te stimuleren, maar tegelijk brengt het aanbieden van krediet aan klanten ook aanzienlijke risico's met zich mee. Klanten kunnen financiële problemen ervaren, wat kan resulteren in wanbetaling of zelfs weigering om te betalen. In relatie tot de omvang, de frequentie of ingeval van een domino-effect kunnen kredieten zo mogelijk een disruptie vormen op de stabiliteit van uw onderneming.

In relatie tot de omvang, de frequentie of ingeval van een domino-effect kunnen kredieten zo mogelijk een disruptie vormen op de stabiliteit van uw onderneming.

Blijf uw verplichtingen nakomen, ook als uw klant dit nalaat

Stelt u zich voor dat klanten hun facturen niet betalen en uw cashflow begint te stokken, als een orkest zonder dirigent. Dit is waar de kredietverzekering haar nut bewijst. Het fungeert als een schild dat liquiditeitsproblemen op afstand houdt. Wanneer betalingen wegblijven, staat de kredietverzekering klaar om uw financiële stabiliteit te waarborgen, en zo de harmonie in uw financiële operaties te behouden.

Bescherming tegen insolventie

Een grote klant die ten onder gaat kan behoorlijke gevolgen hebben voor uw firma. Zo kan een faillissement een aanzienlijk impact hebben op uw inkomstenstroom en de stabiliteit van uw onderneming in het gedrang brengen. De kredietverzekering fungeert als een strategische zet, een defensieve linie die u beschermt. Het minimaliseert de impact van klantinsolventie op uw bedrijfscontinuïteit.

Hoe kan u geïnformeerde besluiten te nemen?

Wat als u inzicht kon krijgen in de financiële gezondheid van uw klanten, nog voordat u zaken met hen doet? De kredietverzekering biedt niet alleen bescherming, maar ook waardevol inzicht in de kredietwaardigheid van uw klanten. Deze geïnformeerde besluitvorming helpt u om met vertrouwen te opereren, wetende dat u goed geïnformeerde keuzes maakt in uw zakelijke relaties. Terwijl u uw onderneming verderzet, is het goed te beseffen dat een kredietverzekering niet enkel een instrument is, maar een strategische bondgenoot die u toelaat om met vastberadenheid te blijven ondernemen, in alle vertrouwen dat uw financiële belangen veilig zijn gesteld.


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid