Terug naar overzicht

Heeft u de statuten van uw vennootschap reeds gewijzigd?

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) actief. De statuutaanpassingen zijn hiervan het gevolg. Bestaande vennootschappen dienen voor 31 december 2023 hun statuten aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. De aanpassing moet via een notaris gebeuren.

Pas je statuten aan voor 31 december 2023

Uit cijfers van de notarissen blijkt dat van de 572.000 bedrijven in België, begin juli nog maar één derde reeds hun statuten hadden aangepast naar de nieuwe wetgeving. "Ondernemers hebben er nochtans alle belang bij om actie te ondernemen", zegt notaris Jelle Van Hove, woordvoerder van Notaris.be.

De nieuwe regelgeving biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast. Zo kan de bestuurder van een familiebedrijf zijn opvolging beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd het zeggenschap behouden. En besloten vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen‘, luidt het.

Het nalaten van deze tijdige aanpassingen aan de statuten kan bedrijven in een lastige positie brengen. In essentie worden bestuurders dan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld, wat inhoudt dat ze de financiële verantwoordelijkheid dragen voor mogelijke schade. Meestal zal het niet tijdig aanpassen niet onmiddellijk tot problemen leiden, maar er zijn situaties waarin dit wel kan gebeuren. Denk hierbij aan gevallen wanneer de statutenwijziging een vereiste is voor een erkenning, het verkrijgen van subsidies of het inschrijven voor overheidsopdrachten. In zulke gevallen kan de vennootschap de aansprakelijkheid van de bestuurders ter discussie stellen.

Vragen over statutaire aanpassingen van uw vennootschap?

Contacteer zeker je accountant en notaris om dit verder te bespreken.


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid