Terug naar overzicht

Hospitalisatieverzekering: ook nuttig op reis

Komt uw hospitalisatieverzekering ook tussen bij ziekte of ongeval in het buitenland? Meestal wel. Maar u checkt best vóór uw vertrek waarvoor u precies verzekerd bent. Zijn bijvoorbeeld de ambulante medische kosten en repatriëring gedekt?

Ook op een buitenlandse reis kunt u door ziekte of een ongeval in het ziekenhuis belanden. En daar kunnen in sommige landen hoge kosten bij komen kijken.

De Europese ziekteverzekeringskaart

Zorg in ieder geval dat u uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) op zak hebt. Die is niet verplicht, maar vergemakkelijkt wel het papierwerk als u tijdens uw buitenlands verblijf onvoorzien medische zorg nodig hebt. De kaart bewijst dat u verzekerd bent door de Belgische Sociale Zekerheid, en dus recht hebt op een terugbetaling van wettelijke kosten van medische zorgen in het buitenland. U moet dan enkel het remgeld en eventuele supplementen zelf betalen.

U vraagt de kaart aan bij uw ziekenfonds voor elk gezinslid. Ze is geldig voor de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De EZVK biedt al een zekere bescherming als u gehospitaliseerd wordt in de landen waar ze geldig is.

Ruimere dekking met een hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering biedt over het algemeen al een ruimere dekking in het buitenland. Het hangt wel af van verzekering tot verzekering. Sommige komen alleen tussen voor een opname in België, andere ook voor een hospitalisatie in Europa of zelfs wereldwijd.

Kijk ook na wat er precies gedekt is. Zijn ook ambulante medische kosten zoals medicijnen en een doktersbezoek gedekt? Of opzoekings- of reddingskosten? En wat als u als gevolg van een ziekte of ongeval gerepatrieerd moet worden?

In sommige landen is een verzekering die uw medische kosten dekt verplicht. Vraag dan vóór uw vertrek tijdig uw verzekeringsattest aan. Sinds de coronapandemie vragen namelijk steeds meer landen dat attest om aan te tonen dat u gedekt bent voor medische kosten in het buitenland en een repatriëring naar België. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u nagaan voor welke landen dat document vereist is.

Verschil hospitalisatieverzekering en reisbijstandsverzekering

Niet alle hospitalisatieverzekeringen zijn even uitgebreid. Zo bieden ze niet altijd medische bijstand of repatriëring van de verzekerde en zijn/haar gezinsleden. Dan kan een bijkomende reisbijstandsverzekering nuttig zijn. Die verleent uitgebreidere bijstand op reis. Bijvoorbeeld ook als uw reisdocumenten gestolen worden. Of als u vroeger naar huis moet terugkeren, doordat bijvoorbeeld uw woning ernstig beschadigd raakte bij een storm. Of wegens het overlijden van een familielid.

Wilt u weten welke verzekeringen het meest geschikt zijn voor u als u op reis gaat? Neemt u gerust contact met ons op, wij geven u graag het gepaste advies.


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid