Terug naar overzicht

Vastgoedplannen? Denk aan uw aanvullend pensioen van de 2e pijler

Bent u zelfstandige, bedrijfsleider of vrije beroeper? En bent u van plan om vastgoed te kopen, uw huis te renoveren of een tweede verblijf aan te schaffen? Gebruik uw aanvullend pensioen in de 2e pijler om uw droom waar te maken!

U kan op elk moment heel uw pensioenreserve of een deel ervan gebruiken om de aankoop of renovatie van een woning te financieren. U hoeft dus niet te wachten tot uw pensioenleeftijd! Er zijn tal van voordelen: het is eenvoudig, er wordt rekening gehouden met uw specifieke situatie en u kan het fiscaal aftrekken.

Alle vastgoedprojecten in heel Europa

U kan het kapitaal van uw extralegaal pensioen gebruiken voor de aankoop, bouw, renovatie of verbetering van een woning overal in Europa (+ Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Bijvoorbeeld:

 • aankoop van een huis

 • een stuk grond

 • een tweede verblijf

 • algemene renovatie

 • bouw van een veranda

 • aanleg van een ingebouwd zwembad

 • aanleg van een tuin

 • installatie van een nieuwe keuken

 • plaatsing van zonnepanelen

 • enz.

Het hoeft niet te gaan om de eerste of enige woning. Let op: u moet de volle eigenaar van het onroerend goed zijn of worden en het vastgoed moet u een belastbaar inkomen opleveren.

Financiële voordelen

Uw vastgoedplannen verwezenlijken door een voorschot te nemen op uw extralegaal pensioen is een voordelig alternatief voor een hypothecair krediet. Zo betaalt u geen ramingskosten, geen notaris- of hypotheekkosten, er is een flexibele aflossing ... Bovendien stijgen de bouw- en vastgoedprijzen voortdurend. Als u tot uw pensioen wacht, zal u hetzelfde onroerend goed niet kunnen kopen met hetzelfde kapitaal dat u vandaag al kan gebruiken.

Overlijdensdekking

In de meeste gevallen kan u, als u dat wil, uw geliefden beschermen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vastgoedproject te financieren met uw aanvullend tweedepijlerpensioen. Een overzicht.

 • Optie 1: voorschot

  U vraagt een voorschot op het kapitaal van uw aanvullend pensioencontract voor zelfstandigen, maar u beëindigt uw contract niet. U blijft uw aanvullend pensioen dus opbouwen in de 2e pijler.

 • Optie 2: wedersamenstelling

  U gebruikt het opgebouwde kapitaal op de einddatum van uw tweedepijlercontract om het bedrag van uw hypothecair krediet in een keer terug te betalen. Tot de einddatum betaalt u alleen de interesten op de lening, terwijl u (of uw vennootschap) de fiscaal aftrekbare premies blijft storten voor uw extralegaal pensioen. Met dit kapitaal betaalt u dan de lening volledig terug.

 • Optie 3: inpandgeving

  Uw contract dient als waarborg voor een hypothecair krediet. Als u overlijdt voor het einde van het contract, wordt het overlijdenskapitaal dat voorzien is voor uw begunstigde automatisch gebruikt om uw lening terug te betalen.

Alle voordelen op een rij

 • Het ideale alternatief voor een klassieke hypothecaire lening met maandelijkse aflossingen.

 • U realiseert uw vastgoedproject zonder uw spaargeld te gebruiken en zonder te wachten tot uw pensioenleeftijd. Want vastgoed wordt alleen maar duurder.

 • Uw eigendom is betaald tegen dat u met pensioen gaat, en door de prijsstijgingen zal de waarde ervan hoger zijn dan het kapitaal van uw aanvullend pensioen.

Oplossing op maat

Er zijn veel mogelijkheden en ze verschillen van geval tot geval. Heeft u interesse? Neem dan zeker contact met me op voor een persoonlijk gesprek. Samen zoeken we naar een formule op maat om uw vastgoedplannen te realiseren, met behulp van uw extralegaal pensioen dat u opbouwt via uw beroepsactiviteit.

Bron: L’Echo


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid