Terug naar overzicht

Ongeval op weg van of naar het werk: hoe valt dit te voorkomen

Beter voorkomen dan genezen … dat gaat zeker op voor een wegwerkongeval. Want zowel voor werkgever als werknemer kan het schade en kosten met zich meebrengen. Om nog te zwijgen van het menselijke leed. Maak uw werknemers daar meer bewust van met deze goede raad.

Bijna 20% van alle arbeidsongevallen in België is een wegwerkongeval. Ongelukken komen dus niet alleen voor op de werkvloer, maar ook op de arbeidsweg. 1 op de 5 slachtoffers van zo’n wegwerkongeval blijft meer dan een maand werkonbekwaam. Als u dat weet, dan begrijpt u dat investeren in preventie meer dan de moeite loont.

Waarom beter voorkomen?

Een medewerker die gewond raakt bij een ongeval op weg naar of van het werk betekent in de eerste plaats narigheid voor de betrokkene zelf en zijn gezin. Bij ernstige letsels gaat het niet alleen om de fysieke en psychische tol, maar misschien ook om de financiële zorgen van uw werknemer. Zo zijn de medische kosten beperkt tot het RIZIV-tarief en de vergoedingen wettelijk geplafonneerd.

Daarnaast kan de organisatie en continuïteit van uw onderneming in het gedrang komen als uw werknemer tijdelijk, of in het ergste geval permanent, uitvalt. Mogelijk heeft het eveneens een negatieve impact op de premie van uw arbeidsongevallenverzekering.

U en eventueel personeel zijn goud waard voor uw zaak. U hebt er dus alle baat bij om dergelijke ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Door de kaart te trekken van preventie, gaat u de financiële gevolgen tegen. Én u wint er het vertrouwen van uw huidige en toekomstige medewerkers mee.

Zo zijn uw medewerkers het gevaar te slim af

Gelukkig hebben uw werknemers zelf veel in de hand: met verstandig gedrag kunnen ze de risico’s op een wegwerkongeval beperken … hoe ze ook pendelen. Met de auto, moto, (e-)fiets, het openbaar vervoer of te voet: onze tips per vervoerwijze helpen om het veilig te houden in het verkeer.

Auto

Pas de snelheid aan de omstandigheden aan. Draag een veiligheidsgordel. Bel zo weinig mogelijk en enkel handenvrij, en stuur nooit tekstberichten tijdens de rit. Stel de gps alleen in als de wagen stilstaat. Rijd altijd alcohol- en drugsvrij (men kan nog lang na gebruik van drugs onder invloed zijn). Gedraag u sociaal en defensief in het verkeer: hou o.a. een veilige afstand van andere weggebruikers.

Moto

Pas de snelheid aan de omstandigheden aan. Volg een praktijkopleiding. Rijd defensief. Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent. Verblind andere weggebruikers niet. Mijd dode hoeken. Draag beschermende kledij.

Fiets

Neem liever een veilige omweg dan een korte, onveilige route. Rijd defensief: blijf o.a. weg uit dode hoeken. Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent. Draag een goede fietshelm die ook zijwaartse schokken opvangt. Zorg dat de fiets technisch in orde is (verlichting, remmen …).

Speedpedelec en bromfiets

Lees de wegcode voor speedpedelecs en pas ze toe (o.a. aangepaste snelheid …). Zorg dat u goed opvalt: met een fluohesje en verlichting die niet verblindt. Draag een aangepaste helm voor speedpedelecs die de impact van een ongeval beperkt. Volg een praktijkopleiding. Volg ook de andere tips voor fietsers.

Elektrische voortbewegingstoestellen

Pas de snelheid aan de omstandigheden aan. Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent met een fluohesje. Draag aangepaste lichaamsbescherming: een goede fietshelm, elleboog- en kniebescherming, handschoenen. Zorg dat het toestel technisch in orde is.

Openbaar vervoer

Gebruik minimaal twee, liefst drie, steunpunten wanneer u in of uit het voertuig stapt. Houd u vast in het voertuig als u rechtstaat. Let op het verkeer, de obstakels, het wegdek … rondom u als u uitstapt.

Te voet

Draag schoenen die passen bij de weersomstandigheden. Kijk uit voor oneffenheden en gladde plekken op het wegdek. Kijk naar de trap voor u hem op- of afgaat en gebruik de leuning.

Wat met de verzekeringen?

Uw medewerkers hebben niet over alles controle, maar op hun gedrag in het verkeer hebben ze zeker enige invloed. Met een preventiebeleid spoort u hen aan om de risico’s te verminderen tijdens hun verplaatsingen van en naar het werk.

Doet er zich toch een ongeval voor op weg van of naar het werk, dan komt uw verplichte arbeidsongevallenpolis tussen. Wil u uw personeel extra beschermen? Dat kan met een aanvullende verzekering arbeidsongevallen die het deel van het loon dekt dat het wettelijke maximum overschrijdt. Ook met de waarborg die ongevallen in het privéleven verzekert, kan u uw personeel motiveren en aan uw onderneming binden.

Meer weten over die arbeidsongevallenpolis, de aanvullende verzekering of over preventieadvies? Neem contact op met Miglia om samen de mogelijkheden te verkennen!


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid