Terug naar overzicht

De staatsbon vs. de alternatieven: wat levert het meeste op?

Met 4 miljard op 4 dagen tijd was het al snel duidelijk dat de Van Peteghem-staatsbon de Leterme-bon moeiteloos zou weten te overvleugelen. Dit overweldigende succes kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de forse 300 miljard euro die de Belg nu al alleen al op gereglementeerde rekeningen laat slapen. Dit geld blijft vaak onaangeroerd, soms wel een jaar of zelfs langer, zelfs zonder noemenswaardige opbrengsten door rente. In dit opzicht lijkt de overstap naar een staatsbon logisch, aangezien het een veilig product betreft met een nettorendement van 2,81% over een jaar. Bovendien moet er op termijnrekeningen bij de bank 30% roerende voorheffing worden betaald, terwijl voor de staatsbon slechts 15% van toepassing is.

Zijn er risico's aan verbonden?

De veiligheid van de staatsbon is een relevante vraag. De kredietwaardigheid van ons land wordt door vooraanstaande kredietbeoordelaars beoordeeld met een rating van AA/AA-. Dit geeft aan dat het risico dat het land binnen een jaar zijn schulden niet kan terugbetalen, zeer klein is. Dit beperkt het kredietrisico aanzienlijk. Bovendien is het renterisico beperkt door de korte looptijd van de staatsbon. Zelfs als de Europese Centrale Bank de kortetermijnrente onwaarschijnlijk sterk zou verhogen, zal de waarde van de staatsbon niet sterk dalen, omdat beleggers 100% van hun inleg na een jaar terugkrijgen. Ook valutarisico is er niet, aangezien de staatsbon in euro's wordt uitgegeven en niet in andere valuta's.

Hoe wordt de staatsbon onthaald in de bankensector?

De cijfers spreken voor zich: de burger toont zich enthousiast over de staatsbon, maar de betrachtingen van de overheid waren meerledig. Het idee was ook om druk te leggen op de bankensector. Ook hier liet het antwoord niet lang op zich wachten. Zowel Argenta als AXA bieden luttele dagen na de lancering een nettorendement van 2,81%, Beobank 2,84% en Deutsche Bank zelfs 2,87%. Bij Deutsche Bank moet echter minstens 100.000 euro worden ingelegd. De snelle reactie is logisch, gezien de kapitaalsomvang die de banken naar een derde zien verschuiven.

mathieu-stern-1zO4O3Z0UJA-unsplash

Wat is het verschil met een termijnrekening?

De staatsbon vergelijken met een termijnrekening, is geen eenvoudige rekensom. Hoewel het kredietrisico altijd hoger is bij een bank dan bij de overheid, kan worden aangenomen dat de financiële situatie van banken solide is en dat geld zonder problemen kan worden teruggevorderd.

Toch heeft de termijnrekening een nadeel ten opzichte van de staatsbon: de liquiditeit. De toenemende handelbaarheid van staatsbonnen als gevolg van hun groeiende populariteit biedt de mogelijkheid om ze voor de vervaldatum te verkopen tegen een redelijke prijs. Dit geldt niet voor termijnrekeningen, waar vroegtijdige opname moeilijk kan zijn en gepaard kan gaan met kosten of boetes.

Wat is het verschil met bedrijfsobligaties?

Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat het meestal ook. Hetzelfde geldt voor producten met haast absurd hoge rendementen. Denk bv. aan de Pano-uitzending over vastgoed in het buitenland, met rendementen van 8% en meer. Beleggers die betrokken zijn bij crowdlending of obligaties van bedrijven of projectontwikkelaars kopen, kunnen inderdaad mooie rendementen zien, maar tegelijk gaat er ook een hoger risico mee gepaard. Staatsobligaties daarentegen zijn gericht op defensieve beleggers of voor beleggingsproducten in uw beleggingsportefeuille met een laag risico.

Het Miglia-oordeel?

Als ervaringsdeskundige in bank- en verzekeringsproducten en op vlak van vermogensbeheer luidt ons advies om in te stappen in de staatsbon, maar uw beleggingen te spreiden. Zorg dat u nog kapitaal overhoudt, want ook de rentevoet bij de bank zal - in navolging van de Europese Centrale Bank en dus ook de staatsbon - eerder vroeg dan laat verhogen. Al is enige spoed om in te stappen in 'het plan Van Peteghem' evenwel aangewezen. Deze opportuniteit verloopt immers op 31 augustus, al krijgt u over drie maanden nog een nieuwe kans.

Heeft u nog verdere vragen?
Miglia begeleidt u graag met persoonlijk advies!


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid