Terug naar overzicht

Zorgeloos en zonder risico verhuren … het kan

Een appartement of huis verhuren blijft een goede investering. Maar wat als de huurder vernielingen aanbrengt, uw huur niet betaalt of andere verplichtingen niet nakomt? Dan is het goed om te weten wat uw rechten zijn en hoe u die het makkelijkst kunt uitoefenen. Kwestie van onnodige financiële risico’s te beperken en slapeloze nachten te vermijden.

De overheid regelt de rechten en de plichten van zowel de huurder als de verhuurder in de woninghuurwet. Die wet streeft een evenwicht na tussen de belangen van alle betrokkenen. Er zijn regionale verschillen want de huurwetgeving wordt uitgevaardigd door het gewest.

Als verhuurder komt u in eerste instantie de huurprijs overeen met de huurder. Dat bedrag mag u jaarlijks indexeren op basis van de gezondheidsindex. In tijden van inflatie bent u dus verzekerd van een correcte vergoeding voor uw woning.

Om uzelf in te dekken tegen eventuele wanbetaling en als garantie voor schade, mag u een huurwaarborg vragen aan de huurder. Die bepaalt u zelf, met een maximum van twee tot drie maanden huurprijs – naargelang het soort huurwaarborg en het gewest.

De kosten voor bewoning – denk aan verwarming en elektriciteit – zijn voor rekening van de huurder. De huurder staat ook in voor het gebruikelijke onderhoud van de woning. Dat omvat het klein onderhoud zoals het herstellen van een kraan of het onderhouden van de tuin. Grote onderhoudswerken zoals het vernieuwen van dakgoten, bijvoorbeeld, zijn dan weer ten laste van u als verhuurder.

Tot slot heeft u als verhuurder de vrijheid om in bepaalde gevallen contractuele beperkingen aan de huurder op te leggen, zoals het feit dat enkel kleine huisdieren toegelaten zijn die geen schade of overlast bezorgen.

Rechten maar ook plichten

Als verhuurder bent u goed beschermd. Maar ook de huurder heeft natuurlijk rechten. Zo kunt u hem niet zelf zomaar uit uw woning zetten. Zelfs bij wanbetaling. Daartoe dient u een procedure te volgen die begint met een aangetekend schrijven binnen de opgelegde termijnen en in het slechtste geval eindigt voor de vrederechter. Ook wat de woning zelf betreft, voorziet de overheid in duidelijke rechten voor de huurder. Zo moet de woonruimte voldoen aan de basiseisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Voortaan is de verhuurder ook verplicht voldoende rookmelders te installeren.

En als gevolg van het groeiende klimaat- en milieubewustzijn, dient u bij het verhuren van een woning te voorzien in een energieprestatiecertificaat. Zo’n EPC is voor woningen wat grote stickers zijn die energie-efficiëntie aangeven voor huishoudelijke apparaten: een objectief middel om hun energieprestatie te bepalen. Vergeet ook niet: u kunt als verhuurder geen kandidaat-huurder afwijzen op basis van discriminerende eigenschappen als afkomst, geslacht of financiële draagkracht.

Plaatsbeschrijving: goed begonnen, half gewonnen

Bij het begin en het einde van een verhuurovereenkomst bent u verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken. Dat kunt u zelf, samen met de huurder, of kunt u uitbesteden aan een ervaren specialist.

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde vaststelling van de toestand van de woning. Het document vermeldt alle bijzonderheden, kenmerken en eventuele slijtagesporen en is een houvast zowel voor u als verhuurder als voor de huurder. Aan het einde van de huurperiode moet de huurder het gehuurde immers in originele staat teruggeven. Dankzij de plaatsbeschrijving is er geen discussie over wat wel of niet is veranderd aan de woning en voor welke schade de huurder al dan niet verantwoordelijk is.

Schade door overmacht, veroudering of normale slijtage wordt logischerwijs niet in aanmerking genomen. Opgelet, net als bij de verhuurovereenkomst geldt een registratieplicht (behalve in het Brusselse Gewest).

En wat met verzekeringen?

Tegenwoordig is elke huurder in Vlaanderen en in Wallonië verplicht om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet op zijn minst de aansprakelijkheid voor brand en waterschade dekken. De verzekering is bedoeld als bescherming voor u als verhuurder en geeft de garantie dat eventuele schade aan de woning vergoed wordt.

In Vlaanderen bent u ook als verhuurder wettelijk verplicht om uw aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren. Dat beschermt u in eerste instantie bij ernstige schade die aan derden wordt berokkend.

Bent u graag verzekerd tegen andere verhuurproblemen als huurachterstal, huurschade of een geschil met de huurder, dan kunt u opteren voor een uitgebreidere waarborg. Zo verhuurt u zonder zorgen dankzij juridische en financiële bijstand bij bovenvermelde problemen.

Verhuurt u zelf een appartement of huis of overweegt u om dat binnenkort te doen? Neemt u dan gerust contact op met Miglia voor al uw vragen. We verschaffen u graag inzichten in de mogelijke oplossingen om uw investering optimaal te verzekeren.


Miglia-advies nodig?


FSMA 0885.868.435 RPR Gent – Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel –BTW BE 0403.199.702). De Fintro agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Steve Sax, Fintro Oostakker, Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker. Fintro Oostakker Miglia bv is gehouden aan de FSMA gedragscode.Beleid belangenconflict | Gedragsregels Tussenpersoon | Duurzaamheidsbeleid | Remuneratiebeleid